Bếp công nghiệp họng gang có quạt thổi 1500

14.000.000,0